Het effect van fysieke activiteit

We weten allemaal dat een gezonde levensstijl op lange termijn veel voordelen heeft. Maar kan lichaamsbeweging ook een positieve impact hebben op uw productiviteit?

Briston University voerde een onderzoek uit bij 200 werknemers van drie organisaties. De werknemers evalueerden zichzelf op een dag met en zonder lichaamsbeweging. Men kon volgende effecten concluderen op trainingsdagen:

• 21% meer concentratie op het werk
• 27% beter omgaan met stress
• 25% minder ongeplande pauzes
• 41% voelde zich energieker om te werken

Deze bevindingen over verbeterde productiviteitsniveaus zijn terug te vinden in talrijke studies die onderaan de bladzijde worden vermeld. Bovendien wordt in deze studies ook de nadruk gelegd op:

• Een aanzienlijke vermindering van het ziekteverzuim
• Een beter gevoel van welzijn
• Een betere gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en stemming

Oslo University deed onderzoek naar de beste manier van omgaan met stress en concludeerde dat lichaamsbeweging een beter mechanisme is om stresssymptomen te counteren dan een managementtraining.

Een andere studie, nl. deze van Limbach et al., vatte haar bevindingen als volgt samen: “De fysieke fitheid van CEO’s heeft een positieve impact op de bedrijfswaarde en samen met de gunstige effecten van fitheid ook een positieve impact op cognitieve functies, stressverwerking en werkprestaties. Fitness van CEO’s wordt ook in verband gebracht met een hogere winstgevendheid van bedrijven en een hoger rendement van fusies en overnames.”.

Lichamelijke activiteit (PA) is een effectieve methode om de plasticiteit van de hersenen ten volle  benutten en verbetert de cognitieve functie via een groot aantal verschillende paden. Erickson et al. beschrijft de invloed van PA als een groter volume van de hippocampus, prefrontale cortex en basale ganglia. Hetgeen zorgt voor:

• Een grotere functionele hersenconnectiviteit
• Een sterkere integriteit van witte stof in de hersenen
• Een efficiëntere hersenactiviteit
• Een superieure executieve en geheugenfunctie

Het wordt steeds duidelijker dat PA positieve biologische en psychologische effecten veroorzaakt. Deze bevorderen het welzijn en beïnvloeden de hersenen en het cognitief functioneren ervan. Bovendien wijst een opkomende reeks wetenschappelijke bewijzen erop dat PA krachtige neuroplastische verschijnselen teweegbrengt, die gedeeltelijk door epigenetische mechanismen worden bemiddeld. PA veroorzaakt namelijk diepgaande veranderingen in de genexpressie en de eiwitproducten daarvan in de vorm van epigenomische manifestaties. Hierdoor ontstaan effecten die langer aanhouden dan eerder werd gedacht, deze positieve effecten worden zelfs doorgegeven aan volgende generaties.

 

Om de wetenschap in de praktijk te brengen en om de subjectieve impact van ons programma te meten, hebben we een zelfgerapporteerde enquête over werkprestaties uitgevoerd. Onze GRAM-leidinggevenden werd gevraagd om in deze enquête een aantal specifieke vaardigheden op het gebied van werkprestaties te quoteren. Zij gaven een score aan deze vaardigheden vóór de start van hun programma en zes maanden in hun programma.

Onze positieve bevindingen zijn in lijn met de literatuur tot nu toe. Bovendien bevestigen ze sterk de voordelen van het inplannen van GRAM-coaching in uw drukke agenda. Op die manier kunnen we samen uw fysieke, mentale en cognitieve capaciteit maximaliseren.

KORTOM, DE GRAM EXECUTIVES RAPPORTEERDEN ZELF EEN GEMIDDELDE TOENAME VAN 32% OP HUN COGNITIEVE CAPACITEITEN.

 

Studies die het effect van PA op werkprestaties onderzocht hebben:

 • Schmitta A. et al. 2019
 • McSween M.P. et al. 2019
 • Fiorelli C. et al. 2018
 • Kramer A. et al. 2018
 • Fernandes J. et al. 2017
 • Limbach P. et al. 2015
 • Erickson K. et al. 2015
 • Prakash R.S. et al. 2015
 • Wong C.N. et al. 2015
 • Shephard R. et al. 2015
 • McMorris T. 2014
 • Yu-Kai Chang et al. 2014
 • Nanda et al. 2013
 • Hötting K. et al. 2013
 • Von Thiele Schwarz et al. 2012
 • Weinstein AM et al. 2012
 • Hopkins et al. 2012
Menu