GRAM X Oura

Iedereen kent het gevoel wel; je hebt ’s nachts elk uur van de klok gezien, bent verschillende keren wakker geworden en bij het afgaan van de wekker voel je je helemaal niet uitgerust. Tot overmaat van ramp heb je die ochtend een zeer belangrijke vergadering waar je op cognitief vlak het beste van jezelf moet zien te geven. Helaas zit dat er na zo’n nacht niet meer in.
Het is maar één van de vele voorbeelden om aan te tonen dat een goede nachtrust wel degelijk een invloed heeft op je cognitieve en fysieke prestaties.
Hoe slaagt GRAM er dan in om je via jouw slaap tot topprestaties te pushen?

Wel, ben jij al bekend met de Oura-ring?
Deze ring is een draagbaar apparaat dat jouw slaap en activiteit monitort en jou voorziet van de nodige inzichten om jouw slaap, recuperatie en paraatheid te optimaliseren.

Hoe werkt de ring?
Dankzij een combinatie van verschillende sensoren in de ring wordt jouw slaappatroon in kaart gebracht. Zo zullen de accelerometer en de gyroscoop bewegingen registreren tijdens je slaap en de thermometer zal jouw lichaamstemperatuur meten, allemaal om de verschillende slaapfasen te kunnen bepalen.
Maar het meest speciale aan de ring is het feit dat deze ook je hartslagvariabiliteit (HRV) in rekening neemt. HRV is een maatstaf dewelke de variatie in tijd tussen verschillende hartslagen weergeeft en dewelke meer informatie verschaft over het stressniveau en de recuperatie van ons lichaam.
Zo zal een lagere HRV tijdens je slaap een indicatie zijn dat jouw lichaam zich in een stress-status bevindt en dus niet optimaal kan recupereren. Een hogere HRV wijst dan weer op een diepere en more restful sleep.
Al deze data zal via een geavanceerd algoritme geanalyseerd worden hetgeen resulteert in een gedetailleerde analyse van je slaappatroon; hoe lang je je in elke slaapfase hebt bevonden, hoe vaak je wakker bent geworden, jouw slaapefficiëntie.

Er zijn al zo veel slaapregistratie-devices, waarom dan de Oura-ring?
De Oura-ring wordt aan de vinger gedragen waardoor de data zoals heart rate en lichaamstemperatuur veel accurater kan worden geregistreerd. Bijgevolg zal jouw slaappatroon met de bijhorende slaapfasen dus ook accurater in beeld gebracht kunnen worden en kan Toon zijn aanbevelingen hier dus ook zeer specifiek op afstemmen.
Naast de grotere accuraatheid heeft Oura nog een ander streepje voor op andere devices. Zo voorziet de Oura-ring ook een Personal Baseline, een combinatie van metrics die jou een snapshot geven van de unieke abilities en limitaties van jouw lichaam.
Tevens kan de Oura-ring ook vroege signalen van ziekte (bv. verkoudheid, grieperigheid) identificeren door jouw lichaamstemperatuur te koppelen aan je respiratory rate.

Wat doet GRAM ermee?
Dankzij de data die de ring registreert kan Toon, GRAMs slaapexpert en neurowetenschapper, jouw slaappatroon van dag tot dag opvolgen en aanbevelingen geven om het te optimaliseren. Aangezien hij ook op de hoogte is van jouw persoonlijke en werkgerelateerde omstandigheden kan hij zijn aanbevelingen hier dus ook op afstemmen. Heb je bijvoorbeeld enkele belangrijke vergaderingen de komende week, of vertrek je op reis naar een andere tijdszone, dan zal Toon ervoor zorgen dat jij optimaal gerecupereerd bent voor die belangrijke vergaderingen of dat jij zo min mogelijk last zal hebben van die jetlag.

Olympifying your capacity is enkel mogelijk wanneer we jouw slaap als essentiële pijler van jouw prestatievermogen behandelen.
De Oura-ring stelt ons in staat om dat ook effectief te doen, op de meest accurate manier.

 

Referenties:

  • R. Cao, I. Azimi, F. Sarhaddi, H. Niela-Vilen, A. Axelin, P. Liljeberg, A.M. Rahmani. Accuracy Assessment of Oura Ring Nocturnal Heart Rate and Heart Rate Variability in Comparison with Electrocardiography in Time and Frequency Domains: Comprehensive Analysis. January 2022. Journal of Medical Internet Research.
  • M. de Zambotti, L. Rosas, I.M. Colrain, F.C. Baker. The Sleep of the Ring: Comparison of the OURA Sleep Tracker against Polysomnography. March 2019. Behavioral Sleep Medicine.
  • How Accurate Are Oura’s Heart Rate & HRV Measurements? – https://ouraring.com/blog/how-accurate-is-oura/
Menu