De impact van GRAM

Noot: om privacyredenen is de naam van de leidinggevende veranderd in ‘Jessica’.

CASE

Jessica is zowel een moeder als een gedreven, invloedrijke leidinggevende van een wereldwijde onderneming. Twee jaar voordat ze met GRAM in contact kwam, kreeg ze te maken met een gezondheidsprobleem. Daarom besloot ze het heft in eigen handen te nemen en begon ze met yoga en meditatie.

Ondanks deze veranderingen en de vermindering van enige druk op het werk, wilde ze meer lichaamsbeweging in haar dagelijks leven integreren. Een evenwicht vinden tussen meer lichaamsbeweging en haar werk om zo focus en alertheid te verhogen, was haar doel. Echter, door haar drukke schema en haar verantwoordelijkheden, had ze moeite om prioriteit te geven aan haar trainingen.

Juist om deze reden nam ze contact op met GRAM en begon ze aan het programma, aangepast aan haar drukke schema.

RESULTATEN

Na twee maanden in dit programma, merkte Jessica de eerste veranderingen op haar fysieke en mentale capaciteit. Naast haar fysieke vooruitgang, was ze verrast door de impact van fysieke activiteit op haar mentale scherpte. Bovendien vindt ze het fijner om lichamelijk actiever te zijn.

 

Uiteindelijk ervaarde ze de volgende fysieke en mentale verbeteringen:

  • Toename van algemene fitheid en capaciteit
  • Toename van loopafstanden zonder blessures
  • Lagere hartslag tijdens fysieke activiteit
  • Toename van mentale scherpte en alertheid
  • Een hogere mentale veerkracht die zich uit in een positievere mindset bij het aangaan van complexe uitdagingen op het werk

 

Verder heeft Jessica een positieve impact ervaren van dit programma op zowel haar team als haar familie. Allereerst ziet haar team hoe zij met succes prioriteit geeft aan lichamelijke activiteit in haar overvolle agenda en worden haar teamleden op die manier gestimuleerd ook actiever te zijn. Zij motiveren elkaar om deze actieve levensstijl vol te houden.

Ten tweede is de impact op haar gezin opmerkelijk. Haar man en kinderen zijn geïnspireerd om meer lichamelijk actief te zijn. Het is zelfs zo dat zij en haar dochter samen zijn gaan hardlopen. Jessica geniet nu van meer quality time met haar gezin omdat het programma haar geleerd heeft efficiënter om te springen met haar werkuren.

Door te besluiten meer lichaamsbeweging in haar dagelijkse routine op te nemen, zijn Jessicas fitheid en mentale scherpte toegenomen. Door lichaamsbeweging meer als een prioriteit te beschouwen, merkte ze op dat haar werkprestaties er kwalitatief op vooruit gingen. Zij wist op die manier ook haar teamleden en familie op een positieve manier te beïnvloeden.

Haar GRAM-programma heeft Jessica naar een fysiek fitter leven geleid, een leven waarin zij meer quality time kan spenderen met haar familie en waarin haar werkprestaties van een ongekende kwaliteit zijn.

Menu