Hoe extreme sportieve uitdagingen van u een betere leider maken

24 juni 2023 – Enkele GRAMMERS beklimmen samen met coach Ward en sportarts Michaël de Mont Ventoux, een sportieve uitdaging waarbij de grenzen van het fysieke en mentale mogelijke worden afgetast.
Maanden voorbereiding gaan hieraan vooraf en dan nog is slagen geen certitude.

Waarom zou iemand zulke extreme uitdagingen dan aangaan? Wat zijn de positieve effecten op lichaam en geest hiervan? En kunnen uw leiderschapsskills hierdoor groeien?
Door verschillende wetenschappelijke studies te koppelen aan de bevindingen van onze GRAMMERS trachten we antwoorden te geven op deze vragen en belichten we de fysieke, mentale en leiderschapsgerelateerde voordelen die gepaard gaan met het overwinnen van zulke extreme uitdagingen.

Verhoogde mentale scherpte & cognitieve prestaties
Duursport vereiste intense mentale focus en discipline, hetgeen zicht rechstreeks vertaald in scherpere cognitieve vaardigheden in de boardroom. Onderzoek toont namelijk aan dat regelmatige lichaamsbeweging de hersenfunctie verbetert, meer bepaald de uitvoerende functies zoals besluitvoriming, creativiteit en strategisch denken. Als CEO of leidinggevende zijn zulke functies onontbeerlijk.
Overigens stimuleren activiteiten zoals langeafstandslopen of fietsen de neuroplasticiteit waardoor het geheugen, het aandachts- en het probleemoplossend vermogen sterk de hoogte in zullen gaan.

Verbeterde stressbeheersing & veerkracht
Als CEO of leidinggevende zal u dagelijks worden met stressvolle situaties en druk, dewelke uw prestaties en uw welzijn helaas negatief kunnen beïnvloeden. Duursportuitdagingen bieden een ideale uitlaatklep om effectiever met stress te kunnen omgaan en veerkracht te kweken.
Hoe komt dit? Wel, tijdens het lopen van een marathon komt er een verhoogde hoeveelheid endorfine vrij, neurotransmitters die enerzijds uw stressgehalte sterk zullen doen dalen en anderzijds u een gevoel van welzijn zullen bezorgen. En laat ons eerlijk zijn, als leidinggevende staat u dag in dag uit in de stress-frontlinie beslissingen te maken.

Gecultiveerde emotionele intelligentie & empathie
Een uitdaging zoals het beklimmen van de Mont Ventoux ligt voor u misschien buiten de comfortzone, maar het zijn juist zulke ervaringen die u een unieke kans bieden emotionele intelligentie en empathie te cultiveren. Door zelf begrippen zoals doorzettingsvermogen, vastberadenheid en ‘afzien’ te ervaren, zal uw vermogen om u te verplaatsen in de strijd van anderen, waaronder uw werknemers, alleen maar vergroten. Met verbeterde interpersoonlijke relaties en effectief leiderschap als resultaat.

Netwerken & relaties opbouwen
Extreme uitdagingen trekken mensen met verschillende achtergronden aan, waardoor een ideale omgeving ontstaat voor u als leidinggevende om te netwerken en waardevolle relaties op te bouwen. Zulke relaties overstijgen vaak het evenement zelf en bieden u een ondersteunend netwerk van collega’s, mentoren en potentiële zakenpartners. Tevens bevorderen gedeelde ervaringen kameraadschap, vertrouwen en gemeenschapszin.
Het beklimmen van de Mont Ventoux als volgende bedrijfsteambuilding?

Verbeterde balans tussen werk en privé en welzijn
Een gezonde balans tussen werk en privé, iedereen worstelt er wel eens mee. Fysiek welzijn kan hieromtrent een ideaal hulpmiddel blijken in het bereiken van dit evenwicht. Regelmatige lichaamsbeweging verbetert namelijk uw slaapkwaliteit, verhoogt uw energieniveau en verbetert uw algemene fysieke gezondheid.
Recente studies tonen aan dat fysiek actieve personen minder gezondheidsgerelateerde afwezigheden ervaren en een hogere werktevredenheid rapporteren, wat leidt tot een hogere productiviteit en een betere integratie tussen werk en privé.

Voorbeeldgedrag & teaminspiratie
Walk the talk, een principe waarmee u als leidinggevende wel bekend bent. Duursportuitdagingen bieden u de ideale mogelogelijkheid het goede voorbeeld te geven en uw team te inspireren. Het aangaan van deze uitdagingen getuigt van toewijding, discipline en het vermogen om obstakels te overwinnen.
Door tevens uw ervaringen en persoonlijke groei te delen, kan u uw team motiveren om ook hun doelen na te streven, een cultuur van doorzettingsvermogen bevorderen en een gevoel van eenheid en een gezamenlijk doel bijbrengen.

Triatlons, marathons, wielerwedstrijden, … Allen bieden ze u als leidinggevende de kans om te groeien, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak – van het aanscherpen van uw cognitieve vaardigheden tot het cultiveren van mentale veerkracht, empathie en verbeterd welzijn.
Deze activiteiten bieden een holistische benadering van leiderschapsontwikkeling. Door duursportuitdagingen aan te gaan, bent u in staat om uw volledig potentieel te ontsluiten en uw bedrijf te leiden met mentale scherpte, emotionele intelligentie en een hernieuwd gevoel van doelgerichtheid.
Hoog tijd dus om uit uw comfortzone te stappen, de uitdaging aan te gaan en de transformerende kracht van duursport te benutten.

Menu